Reichsbürgergesetz

Een van de twee ‘Neurenbergse wetten’ (1935). Deze wet ontnam de Duitse joden hun burgerschap. In november 1941 werd hij toegepast op de in Nederland verblijvende Duitse joden.