Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters

Instelling die onder leiding van de fanatieke collaborateur J.L. Lentz de invoering en handhaving van het nieuwe identiteitsbewijs (‘Persoonsbewijs’) begeleidde en controleerde.