Voljood

Betekende dat men zelf 3 of 4 joodse grootouders had; wie halfjoods was maar met een voljood getrouwd was of tot het joodse kerkgenootschap behoorde werd ook als voljood beschouwd.