Aan het lemma over onderduiker Samuel Teeboom zijn wat details toegoevoegd