Bartels-Drukker (Engelina)

Laatste wijziging: 14 april 2016

Gezin Engelina Bartels-Drukker (Zaandam, 30-11-1910)1

Engelina en haar gezin woonden tijdens de oorlog aan de Vinkenstraat 126, eigendom van het joodse echtpaar Vet*. Engelina was de dochter van de populaire olieboer Hartog Drukker*, die in dezelfde straat woonde. Haar naam staat genoteerd op de aanvullende lijst van ‘alhier wonende joden’. In totaal vermeldt deze lijst zestien gemengd gehuwde joden, vooral Nederlandse vrouwen. Op een later briefje staan de namen van hun ‘arische’ wederhelften, in dit geval Willem Antonie Bartels (Apeldoorn, 27-9-1910). Twee op de aanvullende lijst vermelde huisgenoten, vermoedelijk kinderen, worden niet bij naam genoemd. Op de gezinskaart staat wel zoon George (Zaandam, 30-6-1936) genoemd.

Voor de oorlog

De Nederlands-hervormde Willem Bartels was magazijnbediende bij de Hema. Hij trouwde op 12 juli 1934 in Zaandam met de niet-godsdienstige Engelien Drukker. Het jonge echtpaar woonde eerst in de Rosmolenstraat 45, maar verhuisde in mei 1935 naar Dampad 96 en in december 1936 naar de Vinkenstraat 47, niet ver van Engeliens ouders en broer.

Oorlog

Zaandam was de eerste Nederlandse gemeente waaruit de joodse bevolking werd  verdreven. Er heerste tijdens de ‘evacuatie-dagen’ van januari 1942 grote verwarring bij de autoriteiten, en dus ook bij de slachtoffers. Onduidelijk was wat er precies met wie te gebeuren stond. In de meeste gevallen moesten de complete gezinnen van gemengd gehuwde Nederlands-joodse vrouwen uit Zaandam vertrekken, maar op een later tijdstip dan volledig joodse huishoudens. Bovendien mochten, in tegenstelling tot de voljoodse gezinnen, gemengd gehuwden hun meubels meenemen. Dat gold dus ook voor de familie Bartels.

Vervolg

Het gezin Bartels-Drukker overleefde de oorlog.