Blaugrund (Feigel)

Laatste wijziging: 25 april 2016

Feigel Blaugrund (Krakau, 9-5-1889 Amsterdam, 7-1-1981)1

Bij het gezin Hoogendoorn aan de Texelstraat 59 was tussen februari 1944 en mei 1945 Feigel Blaugrund ondergedoken. Ze kwam oorspronkelijk uit Polen. In 1921 vestigde ze zich vanuit Parijs in Amsterdam, in de Plantage Franschelaan 17 huis. Ze schreef foutloos Nederlands en sprak het, met een accent, bloemrijk. In Nederland noemde ze zich Francisca. Ze woonde in bij het gezin van haar zuster Marie. Feigel (ook wel geschreven als Feiga en Feigla) was naaister en had voor de oorlog met haar zuster een naaiatelier in Amsterdam. Haar tweede adres daar was de Plantage Franschelaan 3 hs, waar ze in mei 1937 introk.

Hoogendoorn

Waar Feigel gedurende de oorlog verbleef is niet duidelijk, maar begin 1944 kwam ze dus in Zaandam bij de familie Hoogendoorn terecht. Petronella Hoogendoorn kon in die financieel moeilijke jaren, toen (ook) kleding nauwelijks te krijgen was, goed de hulp van een naaister gebruiken. Via de even verderop wonende functionaris van het Nationaal Steunfonds ontving het uit zes personen bestaande gezin van Cornelis en Petronella Hoogendoorn maandelijks tachtig gulden om te voorzien in de eerste levensbehoeften. Bij het echtpaar was in 1945 ook Isidor Berliner ondergedoken. Na de bevrijding keerde Feigel terug naar Amsterdam. Eind augustus van dat jaar stond ze ingeschreven op het adres Ceintuurbaan 396II.

Jozef Striker

Op 13-7-1949 trad Feigel in het huwelijk met Jozef Striker (Krakau, 11-12-1892). Jozef was eerder getrouwd geweest: in 1919 huwde hij in Krakau Taube Blaugrund. Waarschijnlijk betrof het een tweelingzus van Feigel. Als Jozefs adres noteerde de burgerlijke stand op 22-5-1947 de Oud Heinstraat 18 in Zaandam. Daar woonden Joop en Lena Keijzer, die in de oorlogsjaren een groot aantal joodse onderduikers in veiligheid brachten, in hun eigen woning en elders. In maart 1948 trok Jozef op de Amsterdamse Ceintuurbaan in bij Feigel.

Naturalisatie

In de handelingen van de Tweede Kamer uit 1954 is over Jozef te lezen: “Als Pools militair geraakte hij in 1939 in Russische krijgsgevangenschap. In 1941 kon hij dienst nemen in het leger van generaal Anders. Hij streed op verschillende fronten aan de zijde van de geallieerden en nam ook deel aan de veldtocht in West-Europa. In 1947 vestigde hij zich in ons land. Verzoeker is zich hier thuis gaan voelen en wil Nederlander worden. Als goudsmid heeft hij genoegzame inkomsten.” De aanvraag tot naturalisatie werd datzelfde jaar gehonoreerd.

Jozef op 30-3-1947 in het huwelijk traden. Het echtpaar woonde toen op de Amsterdamse Ceintuurbaan 396.Zowel Feigel Blaugrund als Jozef Striker overleefden dus de oorlogsjaren. Op 7-1-1981 overleed Feigel in het Amsterdamse verzorgingstehuis Beth Shalom, 91 jaar oud. Haar echtgenoot stierf vier jaar later eveneens in de hoofdstad, op 23-6-1985.

1 Mededelingen van Willem Hoogendoorn (november 2006); Schaap, E. Vrijgevochten. Zaans verzet in nationaal perspectief (1940-1945); NIOD-archief 185b; Informatie van Henk Krigee uit Zaandam (27-8-2009); www.geni.com; Nieuw Israelietisch Weekblad (16-1-1981); Handelingen Tweede Kamer (1954)