Boerema-Augurkie (Christina)

Laatste wijziging: 25 april 2016

Echtpaar Christina Mietje Boerema-Augurkie (Hoorn, 23-12-1909)1 en H. Boerema

Christina was joods, haar man niet. Het echtpaar woonde op de Anemoonstraat 37. Zij had zich op 18 februari 1941 als volle jood aangemeld op het gemeentehuis van Koog aan de Zaan. Ze ontving haar Bewijs van Aanmelding op 20 maart. Kort daarna werd de J in haar persoonsbewijs gestempeld. Er waren geen kinderen. Haar naam staat op de burgemeesterslijst van begin maart 1942 en op de politielijst van eind maart. Als gemengd gehuwde kon zij echter blijven. Dit wordt bevestigd door een tweede lijst van de burgemeester, uit juli 1942, waarop alleen gemengd gehuwden staan.

Geen ‘evacuatie’

Haar naam werd genoemd in verband met de vraag van het Gewestelijk Arbeidsbureau, eveneens in juli 1942, om joodse inwoners tussen 41 en 60 beschikbaar te stellen voor dwangarbeid. Maar Christina was pas 32. Ze was een van de acht joodse vrouwen en mannen die in september van dat jaar een ‘verklaring voor de vaststelling van een gemengd huwelijk’ aflegden. Hierdoor werd ze ‘eventueel’ vrijgesteld van tewerkstelling, maar niet van het dragen van de jodenster.

Christina Boerema overleefde de oorlog.

Aanmeldingslijsten maart 1941, nr. 6 en najaar 1942 nr.7; Burgemeesterslijst nr. 1; Politietielijst eerste adres; Opgave gemengd gehuwden juli 1942 nr. 2; Verklaring gemengd huwelijk september 1942; Geen gezinskaart