Canes (Izaak)

Laatste wijziging: 25 april 2016

Echtpaar Izaak Canes (Amsterdam, 22-2-1890) en Susanna Canes-Leuw (Amsterdam, 18-2-1888)1

Izaak Canes was een zoon van Levie Canes en Sara Canes-Roodveldt, Susanna een dochter van Wolf Leuw en Aaltje van Kollem en een zus van Leentje Crost.* Het echtpaar Canes woonde in 1945 in de Amsterdamse Griftstraat 49 II, na daar eerder op nummer 35 II te hebben gewoond. Izaak trad op 1 december 1916 als huidenzouter in dienst bij de firma Kalker Norden en zou daar -met een onderbreking tijdens de Tweede Wereldoorlog- meer dan veertig jaar blijven werken.

Diever

Canes behoorde tot de eerste joden die, in januari 1942, te werk werden gesteld in kamp Diever. Hij vertrok op 10 januari van dat jaar per trein naar dat ‘Jodenkamp’, maar wist er blijkbaar uit te komen voordat de Duitsers in oktober 1942 de dwangarbeiders doorstuurden naar Westerbork. Op enig moment tijdens de bezettingstijd dook het echtpaar Canes onder in de woning aan de Zeemansstraat 1, waar ook Max Lewin* een plek vond. Het Nationaal Steunfonds verstrekte, via Jan Vermeer uit Haarlem, maandelijks 160 gulden steungeld. Het kinderloze echtpaar overleefde de Holocaust. Ze overleden beiden in de hoofdstad; Izaak op 19 april 1968, Susanna op 5 augustus 1971.

1 www.jhm.nl; NIOD-archief 185b, inventarisnummer 9d; Oord, N. van der Jodenkampen; Informatie van Henk Krigee uit Zaandam (4-8-2010)