Crost (Isaac)

Laatste wijziging: 25 april 2016

Echtpaar Isaac Crost (Amsterdam, 11-12-1884) en Leentje (‘Lena’) Crost-Leuw (Amsterdam, 5-3-1885)1

Koopman in oude metalen Isaac Crost was een zoon van Ephraïm Crost en Bloeme Crost-Trompetter. Lena was een dochter van Wolf Leuw en Aaltje van Kollem. Isaac en Lena traden op 18 augustus 1910 in Weesp in het huwelijk. Het echtpaar woonde in 1940 in de Amsterdamse Geleenstraat 2 I. In 1945 was hun adres de Ferdinand Bolstraat 13 I.

Ziekenhuisje

Willem Dekker en zijn vrouw Geertje Dekker-Visser richtten hun Zaandamse woning (Westzanerdijk 161) tijdens de oorlog in als clandestien ‘ziekenhuisje’ – zoals het in Rechtvaardigen onder de Volkeren wordt geformuleerd.Ondergedoken joodse kinderen en volwassenen konden daar worden verpleegd door Geertje, die verpleegster was. Haar man werkte op een distributiekantoor en kon relatief eenvoudig aan voedselbonnen voor onderduikers komen. In juni 1944 bracht Piet Bosboom* Isaac Crost naar Willem en Geertje. Isaac had kort tevoren in een regulier hospitaal een maagoperatie ondergaan. Zijn kinderen kregen echter de waarschuwing dat zowel zij als hun vader en moeder gevaar liepen opgepakt te worden, reden om Isaac onder te brengen bij de Dekkers. Geertje gaf hem daar driemaal daags injecties en verzorgde hem, Willem zorgde voor een rantsoenkaart voor dieetpatiënten. Volgens Rechtvaardigen onder de Volkeren voegde Lena Crost zich bij haar man en bleven ze daar tot februari 1945. De hele familie Dekker was actief in het gereformeerde netwerk voor onderduikers (zie Martha Zwaaf*).

Latensteinstraat

In Rechtvaardigen onder de Volkeren staat ook dat het echtpaar begin oktober 1944 verhuisde naar de woning van Andries en Wijtske Selier aan de Pieter Latensteinstraat 42. Dat komt overeen met de aantekening op een bewaard gebleven lijst van het Nationaal Steunfonds, waarop het duikadres van het echtpaar de Latensteinstraat is. Het NSF gaf, via Jan Vermeer uit Haarlem, de Seliers 160 gulden per maand om te voorzien in de eerste levensbehoeften van de onderduikers. In de Latensteinstraat zouden zich in dezelfde periode tevens Lena’s dochter Bertha* en haar schoonzoon Coen de Vries* hebben verborgen. Zij woonden voordien met hun (schoon-)ouders in de Amsterdamse Ferdinand Bolstraat 13. Isaac en Lena Crost overleefden de bezetting. Isaac overleed op 21 september 1950 in Amsterdam. Lena stierf eveneens in Amsterdam, op 15 oktober 1968.

1 Rechtvaardigen onder de Volkeren; Informatie van Henk Krigee uit Zaandam (4-8-2010)

2 Martha Zwaaf, die bij een zus van Willem Dekker was ondergedoken, had nog nooit van deze term gehoord