Davids (Samuel)

Laatste wijziging: 25 april 2016

Samuel (‘Sam’) Davids (Rotterdam, 29-4-1874 – Auschwitz, 15-10-1942)1

Samuel is een van de vier gepensioneerden die vermeld staan op de bedrijfsplaquette van Polak & Schwarz*. Hij was tot 1939 vertegenwoordiger binnenland, met als standplaats Rotterdam. Kort voor zijn pensioen -hij werd 65 in april 1939- vierde Sam zijn veertigjarig jubileum bij de zaak. De foto die bij die gelegenheid voor de ingang van het directiekantoor werd genomen, toont 45 leden van het personeel en de directie.

Gezin

Sam was getrouwd met Geertruida Dasberg (Rotterdam, 13-6-1876). Het paar kreeg drie kinderen: Sara (Rotterdam, 28-12-1898), Jetta Sophie (Rotterdam, 31-7-1900) en Andries* (Rotterdam, 30-1-1905). Sara trouwde in juni 1924 met de niet-joodse G. Borcherts. Jetta was geestelijk gehandicapt. Zowel Jetta als Andries ging bij het bedrijf van hun vader werken, Polak & Schwarz. Jetta deed de administratie van het depot Rotterdam. De kinderen Davids staan, met hun partners, bij de jubileumfoto naast hun ouders op de eerste rij.

Deportatie

Samuel, Geertruida en Jetta woonden in 1941 op het Ungerplein 14a in Rotterdam. De transporten naar Auschwitz begonnen in die stad twee weken na die in Amsterdam.2 Verzamelplek was hier Loods 24, een opslagplaats voor tabak tussen de Binnenhaven en de Spoorhaven. Op 8 oktober 1942 werden 1500 mensen van boven de 60 gedeporteerd. Waarschijnlijk maakten de ouders Davids-Dasberg en hun dochter Jetta deel uit van dit transport. Op 15 oktober 1942 werden zij in Auschwitz vergast.

Verwanten

Sara Davids was gemengd gehuwd, maar werd wel gedeporteerd. Volgens het aanvullend verslag van Polak & Schwarz bevond zij zich immers in januari 1945 in kamp Golleschau, waar zij haar broer Andries* zag. Zij overleefde. Andries, zijn vrouw en hun drie kinderen niet.

Vervolg

Bij de onthulling van de bedrijfsplaquette op 22 april 1949 in Zaandam sprak Sara’s man, G. Borcherts, namens de familie Davids een dankwoord.3

1 Plaquette Polak & Schwarz; Mededelingen van Gerard Duijf, Cor Flipse en Corrie Lammes (2003); Gezinskaart Rotterdam; www.joodsmonument.nl; Zie jubileumfoto bij Polak & Schwarz; Zaans Volksblad (31-3-1939)

2 J.L. van der Pauw, o.c. (p. 778, noot 24 en 25)

3 P. Ligtvoet, Namen herdenkingsplaquette 1940-1945 Essencefabriek Polak & Schwarz Nederland (Zaandam 2003), inleidende pagina’s