Davidson (Clara)

Laatste wijziging: 25 april 2016

Clara Ellen Davidson (Beverwijk, 20-8-1910 – Auschwitz, 22-10-1943)1

Over Clara Davidsons geschiedenis in Beverwijk is niets bekend. Waarschijnlijk is ze kort na haar geboorte verhuisd naar Amsterdam. Daar kwam op 9-4-1916 haar zus Elsa ter wereld.

Familie

Elsa en Clara waren kinderen van Jonas Davidson en Jansje Davidson-Lamed. Jansje stierf op 10-7-1941 in De Bilt. Ze was toen al weduwe. Elsa woonde in De Bilt bij haar moeder, op de Parklaan 65. Clara werd in september 1936 in Wormerveer ingeschreven als ‘hulp in de huishouding’. Ze werkte toen al anderhalf jaar bij de familie Ferf, die aan de Zaanweg 48 woonde.

Verraad

‘Juf’ Davidson, zoals ze in het gezin Ferf werd genoemd, moest zich in april 1942 melden voor ‘evacuatie’ naar Amsterdam. De familie Vermeulen, die een bloemenzaak had tegenover het NS-station van Wormerveer, regelde haar vervoer. Ze kwam terecht in de Frans van Mierisstraat 67, waar ze tot 3 december 1942 geregistreerd bleef staan. Vervolgens besloot ze naar De Bilt te vertrekken, waar haar moeder tot de dag dat ze daar stierf (10-7-1941) woonde op de Parklaan 65. In De Bilt heeft ze nog een tijdje ondergedoken kunnen wonen, samen met haar zus. Als gevolg van verraad werd ze opgepakt. Het laatste levensteken dat de familie Ferf in 1943 ontving was een briefje uit de Hollandsche Schouwburg met de mededeling dat het haar goed ging.

Auschwitz

Op dinsdag 19 oktober 1943 zijn Clara en Elsa Davidson vanuit Westerbork naar Auschwitz gedeporteerd. Mechanicus schrijft over die trein van 19 oktober: “Het transport is vertrokken, duizend man, gestraften, een groep die vannacht kersvers uit Vught is gekomen, zonder winterkleren, ongestempelden. (…) Deze keer werd de trein wegens het besmettingsgevaar van kinder-verlamming, diphterie en geelzucht hermetisch met loodjes gesloten.” De zussen Davidson werden op 22 oktober 1943 onmiddellijk na aankomst in Auschwitz door vergassing om het leven gebracht.

1 Burgemeesterslijst nr. 3; Politielijst adres nr. 2; H8; G5; Gezinskaart; www.joodsmonument.nl; Mechanicus, o.c. (p. 185); Adresboek voor de Zaanstreek 1941; Informatie van P. Ferf uit Bergen (10-7-2012)