Delft, van (Louis)

Laatste wijziging: 25 april 2016

Louis van Delft (Groningen, 23-7-1928 – Tel Aviv 3-10-1962)1

Louis was de zoon van Simon van Delft (Wildervank, 5-9-1893) en Sara van Delft-van Gelder (Groningen, 19-8-1892). Hij woonde de eerste oorlogsjaren in Amersfoort, volgens de website van het Joods Monument op de Bergstraat 14. Een nagelaten lijst van het Nationaal Steunfonds noemt als adres echter de Langebergstraat 14. Louis en zijn broer werden tijdens de jodenvervolging ondergebracht op onderduikadressen.

Echtpaar Koops

Louis’ ouders stierven volgens de website http://shum.huji.ac.il op 21 mei 1943 in Sobibor. Op www.joodsmonument.nl wordt echter gemeld dat zijn moeder de Sjoa overleefde. De jonge Louis belandde in ieder geval tijdens de oorlogsjaren in de Zaandamse Ooievaarstraat 37. Daar woonde het christelijke echtpaar Lucas en Aleida Koops-Drent, dat meerdere joodse onderduikers herbergde, onder wie Mirjam Berger*. Ze voorzagen tevens vluchtelingen van eten, valse papieren en onderduikadressen, hierbij vaak geholpen door stadgenoot Piet Bosboom*. Het Nationaal Steunfonds hielp het echtpaar Koops door maandelijks 60 gulden te verstrekken als tegemoetkoming in de onderduikkosten. Louis en zijn broer overleefden de oorlog. Louis emigreerde na de oorlog naar Israël.

Van der Meij

Gerrit Koops was een broer Lucas. In een naoorlogs rapport van de Zaandamse politieman Johannes Gerardus van der Meij staat over deze hulpverlener genoteerd: “In 1942 kreeg hij [Van der Meij] van de NSB-inspecteur van politie Talma, toenmalig wnd. C.v.P. te Zaandam, opdracht huiszoeking te doen bij G. Koops, wonende te Zaandam, Tuinstraat, in verband met het voorthelpen van Joden naar Zwitserland. Bij deze huiszoeking vond ondergetekende brieven en foto’s waaruit onomstotelijk kwam vast te staan dat Koops zulks gedaan had, terwijl Koops zelf bekende verschillende Joden te hebben voortgeholpen naar Zwitserland. In overleg met de Inspecteur van Politie Offers heeft ondergetekende deze bewijzen verbrand en Koops gezegd te zwijgen. Hierna meldde ondergetekende aan de wnd. C.v.P. Talma niets bijzonders te hebben gevonden. Koops is in deze steeds vrij gebleven. I.p. Offers, thans wn. C.v.P. te Wageningen, kan een en ander bevestigen, daar Koops momenteel in Engeland is.” Dat laatste klopte niet. Gerrit Koops stierf op 30-10-1944 in Veenendaal, na anderhalve maand eerder uit concentratiekamp Vught te zijn ontsnapt.

1 Rechtvaardigen onder de Volkeren; NIOD-archief 251a, inventarisnummer 23b; www.joodsmonument.nl; http://shum.huji.ac.il/~dutchjew/genealog/ndbeli/11606.htm; Nationaal Archief, CABR-dossier Johannes Gerardus van der Meij; Informatie van Joyce Tritschler (18-7-2023).