Draisma-Blazer (Louise)

Laatste wijziging: 25 april 2016

Gezin Louise Draisma-Blazer (Amsterdam, 23-3-1895)1 en S. Draisma met Olga (6-9-1923) en Hans (2-2-1925)

Het gezin Draisma woonde op de Trompstraat 40, de voormalige Julianastraat. Straatnamen die herinnerden aan levende leden van het koninklijk huis of aan joodse personen werden vanaf 1941 veranderd. Zie echtpaar Buijs-Plaut*.

Gemengd gehuwd

Louise Blazer was gehuwd met de niet-joodse S. Draisma en kreeg met hem twee kinderen. Het gezin leverde op 17 februari 1941 de aanmeldingformulieren in ‘als zijnde van joodschen bloede’. Op 20 maart 1941 betaalde het gezin 3 gulden en ontving de gele Bewijzen van Aanmelding. Een jaar later stond Louise Draisma-Blazer op de politielijst. Olga en Hans waren ‘GI’ (van gemengd bloed) en de vader was ‘arisch’. Hun namen staan dan ook niet op het overzicht. Het gezin kon in Koog blijven. Dat wordt bevestigd door een tweede lijst van de burgemeester, uit juli 1942, waarop alleen gemengd gehuwden en ‘bastaarden’ staan.

Vragen

De Commissaris van de Provincie wilde weten of leden van deze groep terecht niet waren ‘geëvacueerd’. Bij het gezin Draisma-Blazer bleek het ’terecht’. Op 18 juli 1942 wilde het Gewestelijk Arbeidsbureau weten welke joodse mannen tussen 41 en 60 jaar in Koog woonden. S. Draisma hoorde daar niet bij, verklaarde de gemeente. Louise is een van de acht joodse vrouwen en mannen die in september van dat jaar een ‘verklaring voor de vaststelling van een gemengd huwelijk’ aflegden. Hierdoor werd zij ‘eventueel’ vrijgesteld van tewerkstelling, maar niet van het dragen van de jodenster. Het gezin overleefde de jodenvervolging.

1 Aanmeldingslijsten maart 1941, nummer 14 (3 pers.), en najaar 1942 nummer 4-6; Burgemeesterslijst nummer 5; Politielijst vierde adres; Opgave gemengd gehuwden juli 1942 nummer 4-6; Verklaring gemengd huwelijk september 1942