Drilsma

Laatste wijziging: 25 april 2016

Gezin Drilsma1

In een woning aan de Wormerveerse Celebesstraat 37 waren het echtpaar Drilsma en hun jonge kind ondergedoken. Over hen zijn verder weinig gegevens bekend.

Brief

Dat er onderduikers leefden op bovenstaand adres weten we uit een bewaard gebleven brief van de fabrikant/koopman in was Hendricus Antonius Franciscus Götz (Amsterdam, 16-9-1897). Hij schreef vlak na de oorlog: “Ondergeteekende H.A.F. Götz, Fabrikant, wonende te Wormerveer, Celebesstraat 37, verklaart hiermede dat de heer C. Sprong, Rechercheur bij de Gemeentepolitie te Alkmaar, als goede Nederlander, mij begin 1944 heeft gewaarschuwd met gevaar voor eigen veiligheid, om drie Joden die in mijn huis tijdens de Duitsche bezetting een schuilplaats hadden, een ander adres te bezorgen, daar familieleden van de Joden te Alkmaar waren gearresteerd. Door deze spontane daad heeft den Heer C. Sprong medegewerkt om deze onderduikers van den dood te redden en mij en mijn gezin voor arrestatie te behoeden.” De drie genoemde joden vormden het uit Amsterdam afkomstige gezin Drilsma. Ze overleefden alle vier de oorlog.

Antje Fraaij

Niet alleen de uit Amsterdam afkomsige familie Drilsma, maar ook een joodse onderduikster genaamd Van Coevorden* vond een plek bij de familie Götz. Bekend is verder dat Götz voordien zelf ook bij de politie werkte, in Wormerveer. Tijdens de oorlog fabriceerde en verkocht hij boen- en wrijfwas en schoensmeer. Zijn echtgenote was Elisabeth Euphemia Götz-Stofmeel (Amsterdam, 20-4-1897 – Apeldoorn, 2-1-1984). Zij was als koerierster ook betrokken bij het uit Gorinchem halen en naar Amsterdam brengen van joodse kinderen (die daarna naar een onderduikadres in Bergen werden gebracht).

1 Informatie van Remco Sprong (24-1-2010) en Rick Götz (28-3 en 2-4-2013); Gezinskaart GAZ