Duis (David)

Laatste wijziging: 25 april 2016

David Duis (Amsterdam, 28-12-1897)1

David Duis was een zoon van diamantslijper Hartog Duis (18-12-1857) en Debora Hammelburg. De ongehuwde Duis woonde aan het tegenwoordig niet meer bestaande Arie de Bruijnspad 7. Hij was arbeider bij een chocoladefabriek, vermoedelijk Cacao de Zaan. Het huis aan het De Bruijnspad was waarschijnlijk een pension of logement. In de jaren ’30 staan er op de kaart van het bevolkingsregister zeven huishoudens genoteerd, steeds voor korte tijd en gekomen van buiten Zaandijk. De mannen zijn slager, arbeider, bankwerker en pakhuisknecht. David stond er ingeschreven vanaf 22 juni 1936.

CID

David Duis had de interesse van de Centrale Inlichtingendienst. Op een landelijke, in 1939 opgestelde CID-lijst met namen en andere gegevens van ‘links-extremistische personen’ stond vermeld dat hij dat jaar gemeenteraadskandidaat was van de Communistische Partij Nederland.

Oorlog

Hijzelf was Nederlands-hervormd, maar David Duis had blijkbaar drie of vier joodse grootouders. Hij moest op 22 april 1942 Zaandijk verlaten, met achterlating van woning en bezittingen. De huissleutel en inventarislijst ging naar de politie. David was wellicht een jongere broer of neef van Samuël Duis*. In tegenstelling tot deze overleefde David Duis de Holocaust.

1 Burgemeesterslijst plaats 4; Politielijst nr. 2; Gezinskaart; www.resources.huygens.knaw.nl