Duis-Schooneveld (Jacob)

Laatste wijziging: 25 april 2016

Gezin Jacob Samuël Duis (Amsterdam, 15-5-1903) en Sijtje Duis-Schooneveld (Edam, 10-6-1906) met Judiena (Zaandijk, 5-11-1925) en Gerrit Albert (Zaandijk, 26-9-1928)1

Het gezin Duis woonde op (de nu niet meer bestaande) Schans 5, dat tegen Wormerveer aanlag. Jacob was het eerste kind van Samuël en Judith Duis*, die aan het begin van de twintigste eeuw vanuit Amsterdam via Alkmaar naar Zaandijk trokken. Jacob trouwde de niet-joodse Sijtje Schooneveld uit Edam. Hij kreeg van de gemeente Zaandijk in februari 1926 een eigen kaart. Het was de maand dat hij het ouderlijk huis verliet. Op de gezinskaart staat bij Jacob als beroep ‘plaatwerker’, volgens het Adresboek voor de Zaanstreek was hij in 1941 chauffeur. Op de burgemeesterslijst werd Jacob aangeduid als ‘Kuchenhausierer’, koekjesverkoper langs de deuren.

Oorlog

Als Gerrit Duis nog naar school ging was hij vanaf september 1941, als halfjood, waarschijnlijk nog welkom. Er zijn situaties bekend waarin dat niet zo was.2 De ‘ophaal’-lijst van de politie maakte door het begrip ‘Arierin’ en het bij-geschreven ‘M.E.’ (gemengd huwelijk) duidelijk dat het gezin op 22 april 1942 niet weg hoefde uit Zaandijk. Zij leden wel onder de beperkingen en bedreigingen die voor gemengd gehuwden en hun gezinsleden golden, maar overleefden de jodenvervolging.

1 Burgemeesterslijst plaats 5-8; Politielijst nr. 3; Gezinskaart

2 Het gaat hier om Barry en Conny Petersen* uit Zaandam