Eberst (Abraham)

Laatste wijziging: 25 april 2016

Gezin Abraham Eberst (Amsterdam, 7-1-1905 Haarlem, 16-12-1946) en Sara Eberst-Barug (Amsterdam, 11-7-1908) met Elly Sonja Eberst (Amsterdam, 30-9-1938)1

Abraham Eberst en Sara Barug traden op 2-7-1936 met elkaar in Amsterdam in het huwelijk. Twee jaar later werd hun dochter Sonja geboren. Het gezin Eberst zat in ieder geval vanaf het voorjaar van 1943 ondergedoken op de Zuiddijk 302 in Zaandam. Daar woonde metaalbewerker/smid J. Vonk.

Vakgroep J

Volgens bewaard gebleven lijsten van het Nationaal Steunfonds werd er via Vakgroep J 120 gulden per maand steun betaald voor het gezin ‘A. Eberst’, dat ‘kwam van Oude Brugsteeg, Amsterdam’. Het gezin woonde aanvankelijk inderdaad in de Oudebrugsteeg 29hs, maar het verhuisde op 5 juni 1941 naar de Vechtstraat 11 I. dat was het adres van Abrahams moeder Aaltje. Zij stierf op 21-9-1942 in Auschwitz. Abraham en zijn gezin overleefden de oorlog wel. Ze verhuisden in juni 1945 naar Haarlem, waar ze kwamen te wonen op de Kamerlingh Onnesstraat 54. Daar overleed magazijnbediende Abraham Eberst anderhalf jaar later.

1 NIOD-archief 185b, inventarisnummer 9d; Stadsarchief Amsterdam, gezins- en woningkaart.