Er is nu een foto van het echtpaar Schoonman, dat joodse gezinnen liet onderduiken