Engelander (Matthijs)

Laatste wijziging: 25 april 2016

Matthijs Engelander (Amsterdam, 25-4-1893 – Amsterdam, 26-3-1957) en Estella Engelander-Staal (Amsterdam, 29-5-1899 – Amsterdam, 25-9-1982)1

Het echtpaar Engelander dook in Wormerveer onder bij de familie Stolp en overleefde zo de oorlogsjaren.

Huwelijk

Matthijs Engelander was barbier, bloemenventer en koopman in staalwaren. Hij trouwde op 3 januari 1940 met hoedenmodiste Estella Staal. Het was haar tweede huwelijk. In 1920 werd ze de echtgenote van Levie Franken (Amsterdam, 16-12-1894), maar die verbintenis werd op 14 juli 1938 ontbonden. Franken zou op 21 januari 1943 om het leven worden gebracht in Auschwitz.

Echtpaar Stolp

De Engelanders konden een schuilplaats krijgen bij chocoladebewerker Hendrik Stolp (Wormerveer, 24-2-1878) en diens echtgenote Aafje Stolp-Bartel (Zaandijk, 22-11-1879). Het echtpaar woonde aan de Insulindelaan 5. Ook hun eveneens in Wormerveer wonende zoon en schoondochter Cees en Lies Stolp-Meijns herbergden onderduikers. De familie Engelander was bevriend met de ouders van Levie de Groot en Rachel de Groot*. Het echtpaar Engelander maakte de bevrijding mee, maar Matthijs’ broer Eliazer en diens vrouw en kind werden in verschillende concentratiekampen vermoord. Vooral het verlies van zijn broer leidde er in 1957 toe dat Matthijs Engelander zelfmoord pleegde.

1 Informatie van Henk Krigee uit Zaandam (30-8-2009)