Salomon Kleerekoper in een hem kenmerkende pose, als spreker bij een socialistische bijeenkomst