Groot, de (Florence)

Laatste wijziging: 26 april 2016

Florence de Groot (Hilversum, 14-10-1933)1

De nog jonge Florence de Groot kwam na een onderduikadres in Santpoort in Wormerveer terecht. Ze overleefde de oorlog.

Zwerftocht

Florence was een dochter van radiohandelaar Israël de Groot (Utrecht, 27-3-1891) en Duifje de Groot-Blok (Den Haag, 18-12-1898). Ze had één broer, Levi (Utrecht, 29-8-1917). Ouders en dochter woonden aan de Badhuisweg 21 in Den Haag. Toen ze daar weg moesten, kon Florence onderduiken bij de in Wormerveer geboren Pieter Kraaijer, die met zijn echtgenote Klasina op de Duinweg 43 in Santpoort woonde. Het werd het begin van een lange zwerftocht. Haar nichtje Rachel de Groot* kon eveneens terecht op het Santpoortse adres.

Illegaliteit

Op zeker moment werd het te gevaarlijk geacht bij de Kraaijers, omdat hun zoon Pieter actief was in de illegaliteit. Florence en Rachel moesten weg. Begin 1943 waren ze kort enkele ogenblikken te gast bij radiomonteur Cees Stolp (Wormerveer, 19-10-1904) en diens vrouw Lies Stolp-Meijns (Wormerveer, 31-7-1909), die in de Wormerveerse Delistraat 48 woonden. Hier was haar neef Levie de Groot* ondergedoken, de broer van Rachel. De meisjes werden vervolgens ondergebracht bij een verder onbekende, niet gehuwde vrouw, mogelijk ook in Wormerveer. Toen ze daar eveneens weg moesten, werd er voor Florence een adres gevonden in Hilversum, vermoedelijk bij Jan en Nel Moene. Daarna verbleef zij nog op enkele andere onderduikadressen. Ze overleefde de oorlog en emigreerde daarna naar Israël.

Stijkelgroep

De ouders van Florence maakten eveneens de bevrijding mee. Vader Israël werd al in het voorjaar van 1941 gearresteerd wegens geldinzameling voor de Stijkelgroep, een landelijk opererende verzetsorganisatie met veel medewerkers in de Zaanstreek. Israël werd bijna een jaar lang opgesloten in het Huis van Bewaring aan de Amsterdamse Weteringschans. Daar maakte hij kennis met Pieter Kraaijer. Toen Israël de Groot in 1942 werd vrijgelaten, besloot hij met zijn vrouw en dochter onder te duiken. Vader en moeder kwamen in Hilversum terecht, Florence dus bij Pieter en Klasina Kraaijer.

Vlucht

Florences broer Levi, die voordien in Scheveningen woonde, werd tijdens de oorlog tewerkgesteld op een vliegveld bij Amiens. Hij vluchtte naar Parijs, waarschijnlijk in een poging om naar Engeland te reizen. In Parijs werd hij op 9 mei 1941 als gevolg van verraad opgepakt en via Nederland naar Auschwitz getransporteerd. Daar stierf Levi de Groot op 9 juni 1943.

Voetnoten

1 Informatie van Henk Krigee uit Zaandam (30-8-2009); http://home.hccnet.nl/r.bobbe/huisman/huisman.htm; www.joodsmonument.nl