Heilbron (Sophia/Fietje)

Laatste wijziging: 26 april 2016

Sophia (‘Fietje’) Heilbron (Amsterdam, 13-5-1917)1

De bevrijding was amper een feit of de in Zaandam ondergedoken Marcus (‘Max’) Lewin* kwam op de Westzijde een kennis tegen. Deze Fietje Heilbron bleek eveneens in Zaandam te zijn ondergedoken en daarbij, net als Lewin, hulp te hebben gekregen van Piet Bosboom*.

Fietje en Max kenden elkaar van de Amsterdamse Lepelstraat, waar Fietje op nummer 1 (drie hoog) woonde en Max op nummer 4. Fietje bleek onderdak te hebben gekregen in een woning aan de Van Wessemstraat 55. In geval van nood moest ze zich verstoppen in het gootsteenkastje.

Sobibor

Het Nationaal Steunfonds verstrekte de onderdakgever van Fietje, de communiste Bep Kuiper, maandelijks 45 gulden, ter ondersteuning in haar levensonderhoud. Het geld werd geleverd door Willem en Lena Hart, die in de Saenredamstraat 6 woonden. Fietjes ouders, marktkoopman Philip Heilbron (Amsterdam, 6-5-1893) en Betje Swart (Amsterdam, 8-9-1895), haalden het einde van de oorlog niet. Ze werden om het leven gebracht in respectievelijk Gross Rosen en Sobibor. Ook haar broer Simon (Amsterdam, 3-10-1924) werd in Sobibor vermoord.

1 Informatie van M. Lewin (13-2-2009) en G. Giere (10-4-2013), www.joodsmonument.nl; NIOD-archief 251a, inventarisnummer 23b; Persoonskaart Gemeentearchief Amsterdam