Holtz (Hans)

Laatste wijziging: 26 april 2016

Hans A. Holtz1

Remmert en Margaretha (‘Margreet’) Aten verborgen in hun woning aan de Frans Halsstraat 31 meerdere joden. Een van hen was de 70-jarige Hans Holtz.

Van Houten

Holtz was een Duitse vluchteling. Via Johan Hoekstra, een broer van Margreet Aten die diep in de illegaliteit zat, belandde Hans Holtz (alias ‘Van Houten’) in januari 1943 in Haarlem. Hij kreeg er een schuilplaats bij Johan (1888-1945) en Johanna Boeltjes (1899-1959) en hun zoon Hans. Johan maakte een speciale bergplaats in zijn woning, waarvan later ook nog een andere joodse onderduiker gebruik zou maken. Het verblijf bij de familie Boeltjes was van korte duur. Eind april lekte de aanwezigheid van Holtz uit en moest hij onmiddellijk vertrekken. Zijn hulp aan de joodse onderduikers werd Johan Boeltjes fataal. Op 14-2-1944 vielen twee politiemensen, na te zijn getipt, zijn huis binnen en arresteerden Johan en zijn onderduiker Frans Zücker. Johan Boeltjes overleed op 2-4-1945 in Dachau, de 58-jarige Zücker werd op 6-3-1944 in Auschwitz vergast.

Echtpaar Aten

Johan Hoekstra bracht Holtz naar zijn zuster en zwager in Zaandam. De nieuwkomer was zogenaamd uit zijn Rotterdamse woning gebombardeerd en als resultaat daarvan in Zaandam beland, waar wel meer daklozen uit de havenstad werden opgevangen. De bejaarde, wat humeurige onderduiker kon dankzij valse papieren wekelijks naar de kerk, waarbij het hem nauwelijks uitmaakte welk geloof daar werd aangehangen. Hij bivakkeerde tot aan de bevrijding bij het echtpaar Aten.

1 Rechtvaardigen onder de Volkeren; Schaap, E. Vrijgevochten. Zaans verzet in nationaal perspectief (1940-1945); db.yadvashem.org