Isaack

Laatste wijziging: 26 april 2016

Isaack1

Deze Duits-joodse jongen van 18 jaar kwam, waarschijnlijk in 1942 of 1943, als verstekeling op een trein uit Drente in Wormerveer aan. Hij was ontsnapt uit een kamp, mogelijk Westerbork, en met de trein tot Amsterdam en Wormerveer gekomen.

Goudastraat
Cecilia Sicking, toen zelf 17 of 18 jaar oud,  zag de jongen toen hij zich schuil hield onder een wagon. Zij had een lange mantel en verborg hem daaronder, zo goed en kwaad als dat kon. Zo kwamen ze gezamenlijk bij haar ouderlijk huis in de Goudastraat. Haar vader wist een adres in Amsterdam waar de vluchteling kon worden opgevangen. Cecilia is toen eerst naar Amsterdam geweest om de definitieve afspraak te maken en heeft Isaack – dat was de naam die hij opgaf – vervolgens naar Amsterdam gebracht. Haar moeder was bang dat ze daar zou blijven hangen, maar dat is niet gebeurd. Isaack overleefde de oorlog en vestigde zich later in de Verenigde Staten. Zijn verdere naam is onbekend.

Zusjes
Cecilia Lap-Sicking heeft hem in de Verenigde Staten bezocht, maar dat bezoek viel niet in al te goede aarde. Isaack had inmiddels een vrouw die kennelijk in het geheel niet op de hoogte was van wat hij had meegemaakt. Isaack had ook twee zusjes die al in een eerder stadium naar Engeland waren gevlucht.

1 Mededelingen van Cecilia T. Lap-Sicking en Fons Laan uit Zaandam (januari 2013)