Jaap, Bets en Corrie

Laatste wijziging: jun 10, 2016 @ 14:32

Jaap, Bets en Corrie1

Waarschijnlijk in 1943 kwam via Jan Meijer, een medewerker van de Landelijke Organisatie voor hulp aan onderduikers uit Nieuw-Vennep, een joods gezin naar de Westzaanse familie Zaaijer. Jan Zaaijer (Edam, 7-4-1906) en Annie Zaaijer-Vlind (Zaandam, 12-10-1911), wonend op de Veldweg 211, hadden vaker onderduikers in huis, joods en niet-joods. Onder hen waren Abraham Polak en Johnny Fresco.

Achternaam

De achternaam van de ondergedoken familie is niet bekend. Hun voornamen wel; het betrof het echtpaar Jaap en Bets en hun ongeveer 20-jarige dochter Corrie. Hun zoon was er in geslaagd naar Zwitserland te vluchten. Jan Meijer vervoerde het drietal met een koetsje via de pont en over de Noorder IJ- en Zeedijk naar de Veldweg, waar ze hun intrek namen.

Verraad

Eenmaal dreigde er verraad. De Westzaanse verzetsman Dirk Jan Bertus Folmer vertelde er in 1945 over: “Zaaijer, wonende aan de Veldweg te Westzaan, had 2 Joden en een meisje in zijn huis opgenomen. In 1943 kwam iemand op het gemeentehuis om Winkler te spreken, die door de heer [Pieter] Krom [de loco-gemeentesecretaris van Westzaan] werd weggezonden. Toen is die persoon naar J.[an] de Jong gegaan, de politiecommandant. Deze heeft hem bang gemaakt, zoals ik van De Jong vernam. Ik heb toen direct Zaaijer gewaarschuwd en de mensen zijn toen elders ondergebracht. Aan Zaaijer heb ik de verrader bekendgemaakt.” Het betrof een Duitse buurman van de Zaaijers op de Veldweg.

Rotterdam

Na het verraad vertrok de familie naar Rotterdam, wellicht hun woonplaats. Ze hadden toen zo’n vier maanden onderdak gehad bij de familie Zaaijer. Hoe het hen verder is vergaan, is onbekend.

1 Informatie van Ron Zaaijer uit Zaandam (mei 2016); Gemeentearchief Zaanstad, gezinskaart