Jonge, de (Fokeline)

Laatste wijziging: 26 april 2016

Fokeline Eveline de Jonge (Ten Boer, 11-1-1890 – Geldrop, 26-2-1980)1

Fokeline de Jonge kwam in mei 1897 met haar ouders (Bernard de Jonge en Henriette Levij), zuster Helene en broertje Jakob vanuit Middelharnis naar Koog aan de Zaan. Jakob overleed daar op 3 oktober 1899. Haar vader was tot aan zijn pensionering leraar aan de Koogse ulo-school. Hij stierf op 22 juni 1930 aan een hartstilstand. Zijn echtgenote verliet Koog aan de Zaan en overleed op 25 maart 1939 in Beverwijk.

Stationsstraat

Fokeline woonde in november 1932 bij haar oudere zuster Helene Groene-de Jonge* en haar gezin in Wormerveer. Beiden werden in Ten Boer, even boven Groningen, geboren. Fokeline was uit Koog aan de Zaan gekomen en vertrok in februari 1934 naar de Bloemgracht 101 in Zaandam. Op 4 september 1937 vestigde ze zich, komende vanuit Velsen, op de Stationsstraat 44. Ze werd daar, tot aan de ‘evacuatie’ in 1942, huishoudster bij de bejaarde Leo Blach*, na aanvankelijk kantoorbediende te zijn geweest.

Aanmeldingsformulier

Fokeline de Jonge leverde haar aanmeldingsformulier als burger van joodsen bloede samen met de Blachs al op 14 februari 1941 in. Op 20 maart ontving ze het Bewijs van Aanmelding en niet veel later het J-stempel in haar persoonsbewijs.

Amsterdam

In tegenstelling tot haar zuster moest Fokeline de Jonge haar woonplaats en alles wat ze had in het voorjaar 1942 verlaten. Op 16 januari 1943 gaf de gemeente Amsterdam door dat de verblijfplaats van Leo Blach en zijn huishoudster De Jonge bij de Joodsche Raad onbekend was. Koog aan de Zaan registreerde hen voortaan als ‘vertrokken onbekend waarheen’ (‘v.o.w.’). Beiden maakten de bevrijding mee. Fokelines zus Helene de Jonge en haar gezin overleefde de ontberingen ook.

Huwelijk

Fokeline de Jonge trad op 12 februari 1946 in Wormerveer in het huwelijk met Pieter Gerardus Havik (Delft, 1-9-1887Den Haag, 24-12-1962). Het was Haviks derde huweljk. Hij was in Nederlands-Indië inspecteur van het gevangeniswezen en later architect. Fokeline en Pieter gingen in Den Haag wonen.

Zie verder Leo Blach* in Koog aan de Zaan.

1 Aanmeldingslijsten maart 1941, nummer 4, en najaar 1942, nummer 3; Burgemeesterslijst nr. 19; Politielijst derde adres; Opgave ‘geëvacueerden’ januari 1943; Informatie van Henk Krigee uit Zaandam (8-12-2009); http://akevoth.org/genealogy/ndbeli/10050.htm; Bevolkingsregister Den Haag; Genlias; Informatie van Henk Krigee uit Zaandam (18-12-2009); E.S. de Ridder-Sevenhuysen in Terug in de tijd, deel 2 (2002)