Keizer (Vera en Wil)

Laatste wijziging: 26 april 2016

Vera Keizer en Wil Keizer1

Model-/meubelmaker Cornelis Broek (1893) en zijn echtgenote Jacoba Dekker (1895) vingen tijdens de oorlog in hun huis aan de Zeemansstraat 40 de twee joodse meisjes Vera en Wil Keizer op. Het kinderloze echtpaar Broek was gereformeerd en handelde uit geloofsovertuiging. Over hun onderduikers ontbreken nadere gegevens.

Voetnoten

1 Mededelingen van Martha (van Dam-)Zwaaf* uit Amsterdam (december 2007) en Riet Takkenberg uit Zaandam (19-1-2008); Adresboek voor de Zaanstreek 1941