Kernman (Reina)

Laatste wijziging: 27 april 2016

Reina Kernman (Menggar, 7-5-1916)1

De ongehuwde Reina Kernman woonde op de Provincialeweg 57 (tegenwoordig vallend onder Krommenie). Volgens het Adresboek voor de Zaanstreek 1941 was de hoofdbewoner van dat adres de manegehouder K.C. (Klaas) Booy. Hij woonde daar samen met zijn moeder en een verwante. Reina was kantoorbediende. Ze was tussen september 1941 en maart 1942 naar Assendelft gekomen. Reina had de Nederlandse nationaliteit en kwam ter wereld in Nederlands-Indië, op het eiland Biliton. Zij was voor zover bekend de enige betrokkene bij de Zaanse ‘evacuaties’ die oorspronkelijk uit Indonesië kwam.

Jodenevacuatie

Reina was de enige joodse burger uit Assendelft die naar Amsterdam moest vertrekken. Door de nazi’s werd zij beschouwd als voljood. Zij moest op of  rond 22 april 1942 de sleutel van haar woonruimte en een lijst met haar bezittingen aan de politie overhandigen en alles, op wat handbagage na, in Assendelft achterlaten.

Reina Kernman overleefde de Holocaust.

1 Burgemeesterslijst; Politielijst