Kleerekoper (Salomon)

Laatste wijziging: 27 april 2016

Salomon (‘Sally’) Kleerekoper (Amsterdam, 18-11-1893 – Amsterdam, 16-1-1970)1

In zijn boek De Tweeling in de Ban noteerde Gosse Oosterbaan (na de oorlog wethouder in Koog aan de Zaan en burgemeester van Zaandijk): “1942 13 mei: A. Tijmes en B. Tijmes-Klok aan het Hanenpad 23 te Zaandam zijn 50 jaar getrouwd. Later zal blijken, dat in de oorlogsjaren deze oudjes onderdak verschaften aan onderduikers, onder wie de latere professor S. Kleerekoper.”

Accountant
Salomon Kleerekoper legde in zijn jonge jaren een hele reeks examens af die te maken hadden met boekhouden, handelseconomie en bedrijfshuishoudkunde. In 1932 kon hij als Nederlands eerste academisch gevormde accountant in Amsterdam een eigen praktijk beginnen. Op 4-11-1925 huwde hij Johanna Gerharda Elisabeth Kleber (Dussen, 22-6-1903). Het huwelijk bleef kinderloos.

SDAP
In de overtuiging dat alleen de sociaal-democratie een antwoord had op de fascistische ideeën zoals bijvoorbeeld Mussolini in Italië liet horen, was Sally Kleerekoper in 1922 lid geworden van de Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Hij werd er een actief en prominent lid en was tevens een vurig zionist. In december 1938 promoveerde hij op het proefschrift ‘Over het gebruik van de wiskunde in de economie’. Een jaar later benoemde de Gemeentelijke Universiteit in Amsterdam hem tot privaatdocent.

Onderduik
Eind 1942 achtte Sally Kleerekoper het moment gekomen om onder te duiken. Hij begon aan een zwervend bestaan door Nederland, wat hem overigens niet belette om een vijfde, geheel herziene druk van een boek over bedrijfseconomie te schrijven. Hij kwam onder meer terecht in de Zaandamse woning van Aart Tijmes (Oostzaan, 5-7-1868 – Koog aan de Zaan, 15-1-1955) en Barbertje Tijmes-Klok (Oostzaan, 12-3-1869 – Zaandam, 15-12-1954).

Hoogleraar
In 1948 werd Sally Kleerekoper hoogleraar economie aan de Gemeentelijke Universiteit. Die functie zou hij uitoefenen tot 1964. Hij had een grote belangstelling voor Israël. Hoewel zelf atheïst trad hij toe tot het Nederlands-Israelietisch Kerkgenootschap, hopend dat deze organisatie de joden zou verenigen die de vernietigingskampen hadden overleefd of daaraan waren ontsnapt. Van 1953 tot 1958 was hij hoofdredacteur van het blad De Joodse Wachter. Eerder was hij voorzitter geweest van de Nederlandsche Zionistenbond. Hij stond bekend als een begaafd en bewogen, emotioneel en strijdbaar persoon. Kleerekoper had ook een andere kant: hij was moeilijk in de omgang, gevreesd examinator en dol op polemiseren.

1 Oosterbaan, G. De Tweeling in de ban. Kroniek van feiten en gebeurtenissen in Koog aan de Zaan en Zaandijk en hun omgeving; Informatie van H. Krigee uit Zaandam; www.historici.nl