Koopman-Beugeltas (Rebecca)

Laatste wijziging: 27 april 2016

Gezin Rebecca Koopman-Beugeltas (Amsterdam, 3-5-1907)1

Rebecca trouwde op 5 februari 1936 in Amsterdam met de niet-joodse Gerrit Koopman (Westzaan, 11-7-1907). Het echtpaar Koopman ging begin april van het jaar 1936 in Zaandam wonen. Na korte tijd op de Bootenmakersstraat 62 verhuisden ze naar de Kramerstraat 17. Daar werd Pieter geboren (7-3-1938).

Voor de oorlog

Aanvankelijk stond bij Gerrit vermeld dat hij ‘boerenknecht’ was en daarna ‘olieslager’. Uit de gezinskaart van Zaandijk, waarheen het gezin begin augustus 1938 verhuisde (Bijenkorfstraat 14), blijkt dat Gerrit toen werkte bij de Oliefabriek N.V. S. Duyvis. Een half jaar later verhuisde men terug naar Zaandam, naar een huis aan de Zweedschestraat 10. In mei 1941 werd een tweede zoon geboren, Louis.

Amsterdam

Louis Koopman was de jongste persoon die op 17 januari 1942 van Zaandam naar Amsterdam moest vertrekken.2 Uit de ‘evacuatie’-rapporten komt het beeld naar voren dat het gezin tussen 27 januari en 2 februari is weggegaan. Ze werden door hun gemengde huwelijk tegen deportatie beschermd -zij het niet tegen veel antisemitische maatregelen- en overleefden de Holocaust. Dat ging echter niet zonder moeite. In 1943 werden Rebecca, Pieter en Louis naar Westerbork overgebracht, een uitzonderlijke handeling gezien Rebecca’s niet-joodse man. Die leverde vervolgens tot driemaal toe de stamboom van zijn familie in bij de verantwoordelijke autoriteiten om zijn gezinsleden vrij te krijgen. Dat lukte. Na drie maanden waren moeder en zonen terug in Amsterdam.

Jonge kinderen

Er waren meer jonge kinderen die Zaandam gedwongen verlieten: Dina Pais* (bijna 2), Roseline Poppelsdorf* (zestien maanden), Celine Vorst* (bijna 2) en Peter Werner* (drie maanden). Peter Werner moest overigens niet naar Amsterdam, maar naar Westerbork. Geen van deze kinderen zou de bevrijding meemaken.

Verwanten

In de Sjoa zijn 57 personen met de familie- of aangetrouwde naam Beugeltas om het leven gebracht. Op twee na werden allen in Amsterdam geboren. Ook de naam Koopman is bekend in joodse kring.