Koster (Jetje)

Laatste wijziging: 27 april 2016

Jetje Koster (Amsterdam, 11-3-1898 – Sobibor, 16-4-1943)1

Jetje stond sinds 2 april 1937 als huishoudster ingeschreven bij weduwnaar Jacob Speijer*, wonend op de Gedempte Gracht 83. Zij kwam met hem uit Purmerend. Daar woonde ze sinds april 1934 in de Hugo de Grootstraat 5.

Oorlog

De 45-jarige Jetje moest in januari 1942 samen met Jacob Speijer Zaandam verlaten. Ze werd begin 1943 naar Westerbork en van daar naar Sobibor gevoerd en vrijwel onmiddellijk na aankomst, op 16 april 1943, door vergassing om het leven gebracht. Ze stierf zeven weken voor Jacob Speijer.