Lies

Laatste wijziging: 27 april 2016

Lies1

Over het Amsterdamse meisje Lies is alleen bekend dat ze tijdens de oorlog enige tijd ondergedoken was bij het echtpaar Bruin in Zaandam.

1 De Typhoon, 5-5-1970