Lindenberg-Katz (Alice)

Laatste wijziging: 27 april 2016

Echtpaar Alice Sara Lindenberg-Katz (Berlijn, 7-1-1896)1

Alice Sara2 was getrouwd met de niet-joodse Walter Lindenberg (Berlijn, 15-12-1897). Haar naam staat zowel op de basislijst van gezinshoofden (‘Aufstellung’) als op de aanvullende lijst met voornamelijk gemengd gehuwde joodse vrouwen (‘Weitere Aufstellung’). Op de basislijst is achter haar naam geschreven: “Der Gatte ist kein Jude.” Het echtpaar woonde op de Prins Hendrikkade 29.

Verwarring

Men hield er aanvankelijk geen rekening mee dat gemengd gehuwden een aparte positie hadden. Ook lijkt in het begin onduidelijk te zijn geweest dat Alice Lindenberg de Duitse nationaliteit had, aangezien haar naam op een evacuatiebriefje van 17 januari 1942 staat. Verdere gegevens over Walter Lindenberg ontbreken in het gearchiveerde materiaal. Zijn beroep wordt in het Zaanse adresboek van 1941 omschreven met het algemene ‘koopman’. Bij de inventarisatie van de woningen worden de namen A.S. Lindenberg (voor W. Lindenberg) en A.S. Kater (voor A.S. Katz) bijeengezet.

Oorlog

Walter Lindenberg leverde op 30 april 1941 een met een typemachine ingevulde verklaring in geen radio te bezitten. Geen ander gemengd gehuwd echtpaar bij wie het gezinshoofd niet-joods was deed dit.

Vervolg

Het echtpaar overleefde de oorlog. Het had wel te maken met alle beperkende maatregelen die tegen gemengd gehuwden waren uitgevaardigd.