Meijer (Meier)

Laatste wijziging: 27 april 2016

Gezin Meier Meijer (Zaandam, 30-5-1878 – Sobibor, 26-3-1943)1 en Roosje Meijer-Lezer (Assen, 27-6-1877 – Sobibor, 26-3-1943)

Meier kwam uit een Zaanse kooplieden- en slagersfamilie. Al in 1811 was er in Zaandijk een joodse koopman Salomon Meijer gevestigd.

Slagers van Thijn

Na de dood van Daniël Salomon Meijer, Meiers vader, nam Meiers moeder, de kosjere ‘vleeschhouwster’ Klaartje Meijer-van Thijn (Koog aan de Zaan, 18-9-1839), de zaak aan Westzijde 107 over van haar als slagers werkende familieleden Barend (Zaandam, 1866) en Abraham van Thijn (Zaandam, 1870). De winkel stond daar waar nu de hoofdingang van de Verkade-fabrieken is. Barend en zijn vrouw Anna van Thijn (Zaandam, 1877) vertrokken in februari 1908 met hun dochters Branco (1897), Gontje (1900) en Suze (1904) naar Apeldoorn. Abraham, zijn echtgenote Saartje van Thijn (Zaandam, 1872) en hun zoon Eduard (1899) verhuisden toen naar het Dokter Roggertspad 7, maar vertrokken in december 1910 naar Rheden. De vaak in eigen familie en met vakgenoten trouwende slagers Van Thijn zagen geen toekomst meer aan de Zaan. Tijdens de oorlog woonden Abraham en Eduard aan de Amsterdamscheweg 74 in Arnhem.

Slagers Meijer

Klaartje en haar man hadden twee zoons: Levi (Zaandam, 19-7-1876) en Meier. Beiden waren eveneens ‘vleesschhouwer’. Op 14 april 1907 trouwde Meier in Assen met Roosje Lezer. Zij was een zuster van Levi’s echtgenote Henderina. Het echtpaar betrok een woning op het Dokter Roggertspad 11. Weduwe Klaartje Meijer (67) ging met hen mee naar deze zijstraat van de Westzijde. In maart 1908 gingen de twee broers met hun echtgenotes en moeder bij de slagerij wonen. Meier en Roosje leefden boven de zaak, op nummer 107a.

Noordelijke migratie

Roosje en Henderina Lezer kwamen uit Assen. Nieuwe Zaans-joodse burgers kwamen niet alleen uit Amsterdam, maar vaak ook uit het Noorden. Uit de stad Groningen, maar ook uit plaatsen als Noordbroek, Veendam, Hoogeveen en Onstwedde, uit Leeuwarden, Harlingen en Den Helder.

Pension Meijer

Toen Levi en Henderina Meijer in mei 1916 naar Assen verhuisden, gingen Meier en Roosje met hun (schoon-)moeder beneden wonen. Op 31 januari 1918 overleed Klaartje Meijer-van Thijn. Omdat het aantal joden afnam en mensen vaker gemengd huwden, nam de vraag naar kosjere producten af. Op de gezinskaart staat ook het beroep ‘pensionhouder’ vermeld. Meier en Roosje bleven tot 1935 aan de Westzijde wonen en vertrokken toen naar de Savornin Lohmanstraat 6a. Volgens de basislijst van januari 1942 was het beroep van Meier Meijer toen ‘Pensionhälter’.

Deportatie

Het echtpaar Meijer-Lezer hoorde bij de 71 Zaankanters die tussen 5 maart en 27 juli 1943 vanuit Westerbork naar het vernietigingscentrum Sobibor werden gedeporteerd. Meier (64) en Roosje (65) gingen 23 maart op transport en werden onmiddellijk na het gespeelde welkom in het als vakantieoord gecamoufleerde kamp vergast. Dat was op 26 maart 1943.

Verwanten

Meiers broer Levi was toen al vermoord. Dat gebeurde op 12 februari 1943 in Auschwitz. Zijn echtgenote Henderina overleefde de oorlog. Van de slagersfamilie Van Thijn die oorspronkelijk op de Westzijde 107 woonde, werd Abraham op 19 oktober 1942 in Auschwitz omgebracht. Zijn zoon Eduard stierf op 28 februari 1943 in hetzelfde kamp. Een van de dochters van Barend en Anna van Thijn, Branco, kwam op 26 maart 1945 om het leven in Ravensbrück. Zij was apothekeres en woonde tot diens overlijden op 17 juni 1940 met haar vader samen op de Amsterdamse Marathonweg 3. Branco was aanvankelijk in Auschwitz. Na een vluchtpoging werd ze tewerkgesteld in Block 10, waar medische experimenten werden uitgevoerd. Ze viel op omdat ze de medicijnkast bewaakte en er op toezag dat medicijnen alleen voor de gezondheid van patiënten werden gebruikt.