N.N. (Wormerveer, 1)

Laatste wijziging: 27 april 2016

N.N.1

Onderduiker, Wormerveer

Een onbekende joodse vrouw zat in Wormerveer ondergedoken bij timmerman Dirk Stelling (Wormerveer, 18-4-1904) en zijn vrouw IJtje Rem. Door verraad werden zowel Dirk als de onderduikster opgepakt. Stelling overleed in kamp Vught. Over het lot van de vrouw is niets bekend.

Communistenbond

Dirk en Trijntje Stelling woonden aan de Goudastraat 7-9 in Wormerveer. Hij genoot bekendheid als onder meer timmerman, aannemer en stoffeerder. Ook was hij in 1932 mede-oprichter van zeilvereniging ‘De Onderlinge’. Op 11 oktober 1933 kreeg het echtpaar Stelling een zoon, Cornelis. De politiek bewuste Dirk kwam terecht bij de communistenbond Spartacus en bij de JGOB, de bond van jonge geheelhouders.

Inval

In 1943 of 1944 nam het echtpaar Stelling een joodse vrouw in huis. Haar echtgenoot zat ondergedoken op een boerderij in Akersloot, maar als gevolg van verraad werd daar een inval gedaan. De onderduiker bekende onder dreiging van een revolver dat zijn vrouw zich bij het echtpaar Stelling bevond. De uit Wormerveer afkomstige SD’er die hem verhoorde wist onmiddellijk wie dat was. Een poging van een garagehouder uit Akersloot, Jacob Roemer, om Stelling te waarschuwen kwam te laat. Dirk Stelling werd thuis gearresteerd en naar het Oranjehotel in Scheveningen getransporteerd. In een SD-rapport d.d. 26-3-1945 werd de naam genoemd van de SD’er, ene Van den Berg die in de Weverstraat zou wonen. “Bovengenoemde persoon was voorheen werkzaam geweest als SD-agent, in welke functie hij de Jodenmenschen, die bij de Heer Stelling, Goudastr., waren ondergebracht, heeft verraden.” Opvallend is dat de rapporteur sprak over meerdere joodse onderduikers.

Vught

Vanuit Scheveningen is Stelling op 6-6-1944, D-day, doorgestuurd naar kamp Vught. Hij kreeg er een maagperforatie en werd geopereerd. Bij gebrek aan versterkende middelen overleed hij op 17 juli 1944 in kamp Vught. Na de  oorlog werd zijn door het Rode Kruis naar Wormerveer gebrachte as uitgestrooid in het door Stelling geliefde Alkmaardermeer. Zeilvereniging ‘De Onderlinge’ vernoemde in 1949 een prijs naar haar oud-bestuurslid, die bestemd was voor de zeiler met het beste jaarresultaat. De naam van de winnaar werd bijgeschreven op een schilderij in de hal van het clubgebouw waarop het portret van Dirk Stelling te zien is. De Dirk Stellingprijs werd in 2000 voor het laatst uitgereikt.

1 www.nmkampvught.nl; Informatie van A. Mus (27-10-2017) en Erik Schaap (21-8-2018)