N.N. (Zaandam, 14, 15 en 16)

Laatste wijziging: 27 april 2016

N.N.1

Drie onderduikers, Zaandam

Op 23 oktober 1947 schreef de Zaandamse politieman Johan Jongepier een verslag over de verzetsactiviteiten van de Zaandamse politie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een van zijn verhalen gaat over drie onbekende joodse onderduikers.

Sicherheitsdienst
Jongepier: “In het voorjaar van 1943 werd aan het bureau van politie alhier telefonisch de opdracht ontvangen van de S.D. uit Utrecht, om drie joden te arresteren, die zich op een bepaald adres te Zaandam bevonden. Op spoed werd aangedrongen. Deze opdracht werd apart herhaald aan de Burgemeester en de Korpscommandant. Er moest dus iets gedaan worden, de Korpscommandant was fel op joden en het duurde dan ook niet lang, of de dienstdoende wachtcommandant werd opgebeld door de Burgemeester en de Korpscommandant, of er al iets gedaan was. Deze gaf ten antwoord, dat er al reeds een paar mensen heen waren, hoewel hij er in werkelijkheid nog niemand had heengezonden. Hij had namelijk geen betrouwbare mensen binnen en het wachten was op de komst van een paar betrouwbare rechercheurs. Toen deze kwamen opdagen werd hun de opdracht overgegeven, doch er werd bijgezegd dat de joden in geen geval aan het bureau moesten komen.

Bijl
De rechercheurs togen naar het opgegeven adres en hoewel daar achter de deur een grote bijl gereedstond voor het geval van onraad, wisten zij de bewoners en de joden van hun goede bedoelingen te overtuigen. In zeer korte tijd werden de joden ergens anders ondergebracht en werd al het bezwarend materiaal uit dat huis gesleept. Zij meldden daarna rustig, dat aan het opgegeven adres geen joden waren aangetroffen.”
Onbekend is welke drie onderduikers het betreft.

GAZ-SA Zaandam 180K