N.N. (Zaandam, 18)

Laatste wijziging: 27 april 2016

N.N.1

Onderduikers, Zaandam

In het boek ‘Huisartsen- Specialisten en Ziekenhuizen’ komt Theo Hart de Ruyter (Kerdiri, Indonesië, 3-7-1907 – 2001) aan het woord. Hij was tijdens de oorlog zenuwarts in het Zaandamse St. Janziekenhuis en kon zich herinneren dat daar meerdere joodse kinderen werden opgenomen.

Zuster Theresia
Hart de Ruyter: “Ik wist dat onderduikers en joodse patiënten door zuster Theresi in het St. Jan verborgen werden. Mevrouw mr. dr. Lekkerkerker, maatschappelijk werkster bij het medisch opvoedkundig bureau, bracht joodse kinderen onder, evenals zr. Heymans van de Meyersstichting, die ook polikliniek hield in de Frans Halsstraat.” In de Zaandamse Frans Halsstraat stond het Gemeenteziekenhuis. In tegenstelling tot dit ziekenhuis was het St. Janziekenhuis gevrijwaard van NSB’ers. De nazistische burgemeester Cornelis van Ravenswaay had zijn invloed aangewend om in het Gemeenteziekenhuis een aantal NSB’ers te plaatsen, zowel in de directie als onder de verpleegsters en artsen.

Soeren, F. van Huisartsen- Specialisten en Ziekenhuizen (Wormer, 2004)