N.N. (Zaandam, 23 en 24)

Laatste wijziging: 27 april 2016

N.N. 1

Onderduikers Zaandam

In het voorjaar van 2005 vertelde de toen 73-jarige Jan Zomer uit Wormer dat zijn grootouders ‘een joods echtpaar onder zich hielden’. Dat zou in ieder geval in februari 1945 het geval geweest zijn. De namen en verdere lotgevallen van de onderduikers zijn niet bekend.

Ero
Jan Zomers grootouders woonden destijds op de Prins Hendrikkade 4. Het waren de ‘grossier in koloniale waren’ Jan Ero (Zaandijk, 29-10-1881) en diens echtgenote Duifje Ero-Teer (Zaandijk, 1-1-1879). De naam Ero is bekend van het Koogse café-restaurant, waar een gelijknamige echtpaar de scepter zwaaide. Zij werden in 1941 gearresteerd, omdat ze betrokken waren bij de ondergrondse Stijkelgroep. Ze zouden de oorlog niet overleven. Onbekend is of het familie betrof van de Ero’s op de Prins Hendrikkade.

Gemeentearchief Zaanstad, www.dezuidkanter.nl, Adresboek voor de Zaanstreek 1946