N.N. (Zaandam, 28)

Laatste wijziging: mei 14, 2024 @ 13:39

N.N.1

Onderduikers Zaandam

Bij Antoon Johannes Fredericus (‘Anton’) Schoonman (Amsterdam, 11-4-1893) en Cornelia Allegonda Schoonman-Brandsma (Amsterdam, 7-5-1893), die in de Havenstraat 119 woonden, hield zich een joods gezin schuil en wellicht zelfs twee. Hun namen zijn niet bekend.

Artillerie-Inrichtingen

Anton Schoonman werkte als chauffeur bij de achter de Havenstraat gelegen Artillerie-Inrichtingen. Dat was een verzetsbolwerk, relatief veel werknemers belandden in de illegaliteit. Het verzetswerk van de familie Schoonman beperkte zich niet tot het geven van onderdak. Ze haalden en brachten onderduikers en verspreidden verzetsbladen. Hun zoon Geert zou betrokken raken bij het gewapend verzet. In oktober 1944 werd hij na verraad gearresteerd en vervolgens op de vliegbasis Twente gefusilleerd.

Onbekend

Het is niet bekend wie de onderduikers waren op het adres Havenstraat 119 en waar ze aanvankelijk woonden. Voor zover bekend hebben ze de oorlog overleefd.

1 Informatie van Paul Post (21-3-2016); www.geert-schoonman.com; hennepe.jouwweb.nl