Updates, aanvullingen en wijzigingen

Nieuwe informatie over Abraham Prins

Nadat hij werd aangehouden omdat hij als jood niet door het park mocht fietsen, maakte de politie een dossier over Abraham Prins.

Er zijn nu ook foto’s van de helpers van de familie Heller

Van het echtpaar Heller, dat in Krommenie Ullrich Heller gastvrijheid bood, zijn nu de gezichten bekend.
wormer-1940

Aanvulling van de artikelen over de familie Heller

De verhalen over de in Krommenie en Wormerveer ondergedoken familie Heller zijn aangevuld met veel nieuwe gegevens.

Foto’s van Benno Jürgens

Drie foto's van Benno Jürgens, plus een nieuwe van zijn zus Jacqueline.

Aanvullende informatie over Max Wessel

Max Wessel dook onder in Zaandam, maar ontsnapte voordien uit een joods werkkamp in Friesland.

Een foto van het echtpaar Milgram

Het ondergedoken echtpaar Milgram ging na de oorlog op de foto met hun Assendelftse hulpverleners, de familie Buma.

Afscheidsbrieven en foto’s van de familie Poppelsdorf

Van de Zaandamse familie Poppelsdorf bleven enkele foto's en afscheidsbrieven bewaard.

Een nieuwe foto van Marcus Polak

Nieuw: een foto van Marcus Polak uit Zaandam, gemaakt in de tweede helft van de jaren twintig.

‘Aanmeldingsplicht van personen van joodschen bloede’

Nieuw op de site: een document uit 1941 waarin de aanmeldplicht voor joden in Westzaan is vastgelegd.