Updates, aanvullingen en wijzigingen

Foto’s van Benno Jürgens

Drie foto's van Benno Jürgens, plus een nieuwe van zijn zus Jacqueline.

Aanvullende informatie over Max Wessel

Max Wessel dook onder in Zaandam, maar ontsnapte voordien uit een joods werkkamp in Friesland.

Een foto van het echtpaar Milgram

Het ondergedoken echtpaar Milgram ging na de oorlog op de foto met hun Assendelftse hulpverleners, de familie Buma.

Afscheidsbrieven en foto’s van de familie Poppelsdorf

Van de Zaandamse familie Poppelsdorf bleven enkele foto's en afscheidsbrieven bewaard.

Een nieuwe foto van Marcus Polak

Nieuw: een foto van Marcus Polak uit Zaandam, gemaakt in de tweede helft van de jaren twintig.

‘Aanmeldingsplicht van personen van joodschen bloede’

Nieuw op de site: een document uit 1941 waarin de aanmeldplicht voor joden in Westzaan is vastgelegd.

Informatie over de ontsnappingspoging van Samuel de Lange

In september 1944 zou Samuel de Lange uit de trein zijn ontsnapt die hem naar Auschwitz bracht, maar daarbij vrijwel onmiddellijk (zwaar gewond) zijn opgepakt.

Ook Max Wessel heeft nu een gezicht

Het echtpaar Wessel-Premsela dook onder in de Zaandamse Botenmakersstraat, maar werd daar betrapt.

Aanvullende informatie over de familie Heijstek

Aanvullende informatie en een extra foto bij het lemma over de Zaandamse familie Heijstek.