Er zijn nieuwe foto’s van de onderduikers Sigofred en Philippine Vles