Er zijn nieuwe foto’s van Joop Heijstek en het echtpaar Premsela