Polak (Dina)

Laatste wijziging: 27 april 2016

Dina Polak1

Dina Polak was afkomstig uit Amsterdam, waar ze woonde op de Alexander Boersstraat 24 I. Ze dook onder op de Tuinstraat 44. Via de Haarlemse verzetsman Jan Vermeer, die contact had met de Zaandammers Remmert Aten en Piet Bosboom*, zorgde het Nationaal Steunfonds voor financiën om eerste levensbehoeften te kunnen kopen. Het ging bij Polak om 80 gulden per maand. Dina Polak, over wie verder niets bekend is, overleefde de oorlog.

1 NIOD-archief 185b, inventarisnummer 9d