Pompert-Koopman (Margaretha)

Laatste wijziging: 28 april 2016

Gezin Margaretha Pompert-Koopman (Amsterdam, 12-6-1910)1

Margaretha huwde op 6 oktober 1937 in Amsterdam met de fabrieksarbeider Marten Pompert (Kampen, 5-6-1914). Na een jaar werd een dochter geboren, Martha (Krommenie, 13-10-1938). Haar bijbelse naam lag vervat in de voornamen van haar ouders. Het meisje kreeg dezelfde godsdienst als haar vader: Nederlands-hervormd. Haar moeder stond vermeld als NI, Nederlands-Israëlitisch. Op 13-7-1940 kwam er een tweede dochter ter wereld, Johanna. Na de oorlog zouden er nog twee dochters bijkomen.

Naamloze straat

Het gezin woonde in Krommenie op de ‘Namenlose Strasse 4’. Het was de enige straatnaam op de gemeentelijst die in het Duits werd vertaald. Het betrof een straat die voordien naar een lid van het koninklijk huis was vernoemd en  geen nieuwe naam had gekregen.2 Het gezin woonde daadwerkelijk op de Julianastraat 4. Rond de straten die de naam van een lid van het koninklijk huis droegen, was in de Zaanstreek eind september 1941 een rel ontstaan. De Weerafdeling (WA) van de NSB wilde de naambordjes van Wilhelmina-, Juliana- en Bernhardstraten vervangen door bordjes met ‘Mien Tippel-‘, ‘Medelijden-‘, en ‘Bernhard de Vluchtstraat’. Door verzet van de bevolking lukte het niet in Krommenie. In Koog aan de Zaan stuitten de WA-pogingen ook op heftig verzet. Begin januari 1942 vaardigde Rijkscommissaris Seyss-Inquart een verordening uit aangaande de vervanging van dergelijke straatnamen door neutrale namen.3 In Krommenie was in het geval van de Julianastraat gekozen voor het licht provocerende ‘Naamloze straat’.

‘Evacuatie’-lijsten

Marten en Martha stonden niet op de burgemeesterslijst, omdat het gezinshoofd niet joods was. Margaretha ontbrak op de politielijst. Krommenie was de enige Zaanse gemeente die gemengd gehuwden wegliet op de ophaallijst van de politie. Ze hoefden immers niet naar Amsterdam. Gemengd gehuwden hadden wel te maken met veel beperkingen en bedreigingen. Margaretha droeg tijdens de oorlog de jodenster.4

1 Gezinskaart Krommenie

2 Suggestie van J. Emmerig, voorzitter van het Historisch Genootschap Crommenie (juli 1999)

3 De Jong, o.c. 5 (p. 156)

4 Mededelingen van S. Hondema (februari 2001)