Praag, van (Henriette/Henny)

Laatste wijziging: 2 mei 2016

Henriette (‘Henny’) van Praag (Rotterdam, 9-2-1916 – Zaandam, 25-6-2001)1

Het echtpaar Frikke had enige tijd de joodse onderduikster Henriette van Praag in huis. Kort na de bevrijding trouwde ze met Jan Pel, de zoon van Wijbrand Pel en Geertruida Pel-Groot. Die laatste had onderdak verleend aan de eveneens joodse Marion Swaab. Henriette, roepnaam Henny, was een nichtje van Marions moeder.

Alkmaar
Frederik (‘Freek’) Frikke (Den Helder, 26-6-1909) en Guurtje (‘Guus’) Frikke-Molenaar (Texel, 13-12-1908) kwamen in april 1939 vanuit Alkmaar naar de Zaanstreek, ruim een jaar na hun huwelijk. Freek werkte bij de Koogse machinefabriek P.M. Duyvis, Guus had een hoedenzaak in de Leliestraat, Maison Frikke-Molenaar. Ze waren bevriend met de familie Pel.

Werkgroep Zaanstreek
Het echtpaar Frikke was evenals Jan Pel voor en tijdens de oorlog erg actief in de doopsgezinde Werkgroep Zaanstreek, die op allerlei manieren probeerde het lot van joodse Nederlanders te verzachten. Ze zamelden onder meer goederen in voor christelijk gedoopte joodse vluchtelingen in kamp Westerbork. Een in augustus 1945 opgesteld ‘kort verslag’ van de werkgroep meldt onder meer: “In Maart 1943 worden drie Joodse kinderen ondergebracht. Een van ons (de familie Frikke) neemt een Joodse juffrouw in huis, terwijl een ander gezin (Geertruida Pel-Groot) een baby opneemt.” De ‘Joodse juffrouw’ was Henny van Praag.

Advertentie

Freek Frikke plaatste in april 1943 een advertentie in de lokale krant waarin hij een (leerling-)modiste vroeg. Als gevolg daarvan keek de buurt niet vreemd op toen er kort daarna een nieuwe verkoopster in de winkel verscheen, Henny. Haar schuilnaam werd ‘Carry’ en ze werd voorzien van een vals persoonsbewijs. Zodoende kwam ze heelhuids door de oorlog.

1 Hoekema, A.G. ‘Bloembollen’ voor Westerbork; Pen, H. Een gegeven leven; www.geneaweb.nl; Berg, D. van den 101 vrouwen in de geschiedenis van Koog-Zaandijk