Proot (Tonnie)

Laatste wijziging: 2 mei 2016

Tonnie Proot1

In haar boek Herinneringen aan Zaandam 1935-1960 schrijft Margot Molenaar-Valk over een ongeveer 10-jarig, naar later blijkt joods jongetje met de naam Tonny Proot, die op een dag in 1943 of 1944 door de heer L. Hazelhoff werd meegenomen naar School 8 aan de Zaandamse Herderinstraat. Hij werd daar in de vijfde klas geplaatst. Hazelhoff was het hoofd van deze school en fel tegenstander van de nazi’s. Tonny woonde bij een oom en tante aan de J.A. Laanstraat, zo werd tegen zijn medeleerlingen gezegd. Dat was ook de straat waar Hazelhoff zelf woonde, op nummer 18. Naar eigen zeggen kwamen Tonny’s ouders uit ‘Duitsland en Polen’. De jongen kreeg een paar maanden les op School 8 en was toen plotseling verdwenen. Proot was waarschijnlijk een schuilnaam. Op de Holocaustsites komen geen personen voor met deze achternaam. Over het lot van de jongen is niets bekend.

1 Molenaar-Valk, Herinneringen aan Zaandam 1935-1960; Zóó leert u Zaandam kennen, editie 1939