Ridder-Samson, de (Sophia)

Laatste wijziging: 2 mei 2016

Gezin Sophia Erna de Ridder-Samson (Rotterdam, 6-7-1912)1

Sophia’s niet-joodse man wordt niet genoemd in de politienotitie over ‘arische’ wederhelften. Er is geen gezinskaart; het gezin zal pas na begin 1939 naar Zaandam zijn gekomen. Uit het aantal genoteerde personen op de aanvullende lijst kan men afleiden dat het echtpaar een kind had.

Artillerie-Inrichtingen

Het echtpaar De Ridder betrok een woning aan de Havenstraat 107. Dit adres zegt iets over het beroep van de heer De Ridder. De woning was eigendom van de Staat (de Dienst Domeinen), en lag naast het terrein van de staatswapenfabriek Artillerie-Inrichtingen (het latere Eurometaal). Men mag aannemen dat De Ridder bij de A.I. werkte. Juist in de jaren 1938-’39 breidde het bedrijf sterk uit. Tijdens de oorlog werd door directeur F.Q. den Hollander op allerlei manieren verzet gestimuleerd en georganiseerd.2 Het is zeer waarschijnlijk dat zijn werknemer De Ridder en joodse echtgenote door het bedrijf tijdens de verplichte ‘evacuatie’ werden gesteund en van nuttige informatie voorzien.

Vrijstelling?

Een aanknopingspunt voor vrijstelling van Sophia’s echtgenoot stond in de Tweede Nota betreffende de ‘evacuaties’, op 31 maart 1942 gepresenteerd door adjunct-directeur J. Brandon van de Joodsche Raad.3 Hierin werd als laatste punt vastgelegd dat men zich voor een aanvraag tot vrijstelling vanwege bedrijfsbelang kon wenden tot de Rue- stungsinspektion in Den Haag. De meeste kans, zo merkte Brandon op, had men als de aanvraag door een niet-joodse werkgever of Verwalter werd gedaan. De Artillerie-Inrichtingen, sinds 1941 gesplitst in een geprivatiseerd civiel deel (met 1170 werknemers) en een oorlogsdeel ‘in liquidatie’ (855 werknemers) had geen joodse directie. De Artillerie-Inrichtingen waren zeker van belang voor de oorlogsvoering. Zie ook Polak & Schwarz*.

Het gezin De Ridder is in januari-februari 1942 niet naar een Amsterdamse jodenbuurt gegaan. Of zij ook in de tijd daarna in hun huis konden blijven wonen is niet bekend. Het kreeg wel te maken met veel discriminerende bepalingen betreffende gemengd gehuwden. Het gezin overleefde de oorlog.