Roodveldt-Engelschman (Heintje)

Laatste wijziging: 2 mei 2016

Heintje Roodveldt-Engelschman (Amsterdam, 14-2-1890 – Hilversum 29-6-1968) met Sophie Roodveldt (1920 – 2010)1

Op een bewaard gebleven lijst van het Nationaal Steunfonds komen ‘mevr. Roodveld’ en ‘mej. Roodveld’ voor. Het zijn moeder en dochter Roodveldt, tot 1942 woonachtig op de Neptunuslaan 50 in Hilversum en daarna ondergedoken in Zaandam.

Vakvereniging

De website www.joodsmonument.nl meldt de naam Mozes Roodveldt (Amsterdam, 27-10-1889), ‘sloper van beroep’, vader van vijf kinderen en bestuurder van een vakvereniging. Drie van zijn kinderen zouden de oorlog overleven, twee van hen nog thuiswonend. Volgens de website www.klarenbeek.org was Mozes getrouwd met Heintje Engelschman, die onderdook in de Zaandamse Hovenierstraat 38. Die dochter was Sophie. Zij kreeg een schuilplaats op het adres Oostzijde 329.

Neuengamme

Mozes Roodveldt overleefde de oorlog niet. Hij was actief in de illegaliteit en werd al op 25 juni 1942 om het leven gebracht in Neuengamme. Moeder en dochter overleefden wel, mede dankzij financiële hulp van het Nationaal Steunfonds. Dat verstrekte via de Zaandammers Willem en Lena Hart maandelijks 136 gulden om te voorzien in de eerste levensbehoeften. Volgens de kleindochter van Heintje verbleven haar grootmoeder en Sophie overigens bij fabrieksdirecteur Klaas en diens vrouw Stien Hart, wellicht familie van Willem en Lena.

1 www.joodsmonument.nl; NIOD-archief 251a, inventarisnummer 23b; www.klarenbeek.org; Informatie van Henny Vos-Klarenbeek uit Laren (25-5-2011) en Mozes Klarenbeek (14-6-2011)