Sajet (Heintje)

Laatste wijziging: 4 mei 2016

Heintje Sajet (Amsterdam, 5-5-1912)1

Heintje Sajet was een dochter van Abraham Sajet en Aleida Sajet-Hamburger. Haar vader stierf al in 1927, haar moeder zou de oorlog overleven. Haar broer Jacob Benedictus (Amsterdam, 28-10-1918) was actief in het verzet. Hij zou op 2 april 1943 in Sobibor om het leven worden gebracht. Heintje woonde aan de Plantage Franschelaan 15 boven in Amsterdam.

Echtpaar Selier

Heintje Sajet verbleef van begin maart tot eind september 1944 bij Andries en Wijtske Selier. In dat halve jaar hielp ze in de woning van het echtpaar aan de Pieter Latensteinstraat met huishoudelijke werkzaamheden. Op een bewaard gebleven lijst van het Nationaal Steunfonds wordt nog een ander Zaandams duikadres vermeld: Vergiliusstraat 11. Waarschijnlijk kwam ze hier na september 1944. Het NSF betaalde maandelijks 80 gulden, opdat ze kon voorzien in haar eerste levensbehoeften. Heintje overleefde de oorlog.

1 H8a; Rechtvaardigen onder de Volkeren; NIOD-archief 185b, inventarisnummer 9d; Informatie van Henk Krigee uit Zaandam (4-8-2010)